Reglement Viswedstrijden 2014

REGLEMENT VISWEDSTRIJDEN 2014

01 De zomerwedstrijden hebben een lengte van 4.00 uur.
02 De hengelkeuze is vrij, er mag slechts een hengel in of boven het water liggen.
03 De wedstrijdleiding heeft het recht een wedstrijd af te lassen, in te korten of af te blazen bij buiten gewone omstandigheden.
04 Er wordt geloot om de visplaats. Een visser die te laat komt voor de loting krijgt een plaats aangewezen.
05 Deelnemers moeten minimaal 14 jaar oud zijn.
06 Er wordt gevist in een A en B groep met promotie en degradatie. Nieuwe leden beginnen in de B groep.
07 Er worden twee signalen gegeven, n.l.: 1e signaal: voeren en vissen
      2e Signaal: einde wedstrijd.
08 Er wordt gevist op witvis. Alles wordt gewogen, behalve snoek, snoekbaars en paling.
09 Tevens wordt de grootste gevangen vis gemeten i.v.m. prijs grootste vis zomercompetitie.
10 Verde vase, kunst verde vase en rode maden en verder alle kunst azen zijn verboden als aas en voer.
11 De gevangen vis dient men te bewaren in een groot niet stalen leefnet.
12 De gevangen vis wordt na het eindsignaal gewogen. Men moet zelf de vis aangeven voor het wegen.
13 Degene die de meeste vis in een wedstrijd vangt van 4 uur, krijgt een wisselbeker + her rinnering.
14 Puntentelling: 1e Pl. 50 pnt. 2e PL. 48 pnt. 3e PL. 46 pnt. 4e PL. 44 pnt.
      5e PL. 42 pnt. 6e PL. 40 pnt. enz. enz.
15 Als men met de wedstrijd mee doet krijgt men altijd 10 punten, ook al heeft men geen vis gevangen.
16 Het eindklassement wordt opgemaakt over de twaalf beste wedstrijden.
17 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.
18 Er zijn zes prijs wedstrijden die aan het eind van de competitie door loting vast gesteld  worden.
19 De geldprijzen zijn het zelfde in beide groepen en wel:
     1e plaats €8,00 - 2e plaats €6,00 - 3e plaats €4,00, alle andere plaatsen zijn €2,00.